1 Վարձավճարը 95,000 ՀՀ դրամ
2 Ուսման տևողությունը հիմնական կրթության հիմքով՝ 3,5 տարի
3 Որակավորումը Տեխնոլոգ՝ հագուստի պատրաստման
Ընդունելությունը
1 Մրցութային կարգով Կրթությունը հաստատող փաստաթղթի միջին թվաբանականով
Ընդունելության տեղերը
1 Անվճար ուսուցման տեղեր 15
2 Վճարովի ուսուցման տեղեր 10

Այս կայքը ստեղծվել և թարմացվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Արթիկի պետական քոլեջը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: