Աննման Ղուլիջօղլյան
Արթիկի պետական քոլեջի տնօրեն
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 93444141
Խաչիկ Կարապետյան
Տնօրենի տեղակալ՝ ուսումնական աշխատանքների գծով
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 94914810
Մանվել Ղազարյան
Տնօրենի տեղակալ՝ դաստիարակչական աշխատանքների գծով
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 94484200
Հայկանուշ Ափոյան
Տնօրենի օգնական
Էլ․ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 94073022
Գոհար Փթուկյան
Ուսումնական մասի և պրակտիկայի վարիչ
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 94007408
Նազիկ Չոփիկյան
Կարիերա պատասխանատու,
Հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և իրավագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ
Էլ․ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․(+374) 94080042
Ռուզաննա Սուքիասյան
Գրադարանավար
Էլ․ Հասցե՝ qolejmail.ru
Հեռ․ (+374) 77 914858
Ռիտա Ադամյան
Կադրերի բաժնի տեսուչ
Հեռ․՝ (+374) 98134455
Հասմիկ Մողրովյան
Ֆիզկուլտուրայի, դիզայնի և հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիայի մասնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 98080417
Լաուրա Բզանյան
Տնտեսագիտական և ավտոմասնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 93312487
Լաուրա Մանանդյան
Հանրակրթական և հաշվողական տեխնիկայի ծրագրավորման առարկաների ամբիոնի վարիչ
Էլ հասցե՝ [email protected]
Հեռ․ (+374) 94962448

Այս կայքը ստեղծվել և թարմացվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Արթիկի պետական քոլեջը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: