Հետադարձ կապ

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք

Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման կարգ

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև

Էլեկտրոնային փոստի միջոցով դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առաջարկվող սյունակը՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային հասցեն, ինչը թույլ կտա ապահովել հետադարձ կապը: Խնդրում ենք նամակում նշել նաև Ձեր անունը, ազգանունը, փոստի հասցեն, մշտական բնակության վայրը։

Հարցումները, առաջարկություններն ու նկատառումներն անհրաժեշտ է գրել հայերեն լեզվով, ձևակերպել հստակ։ Դրանց ընթացք կտրվի գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Կիսատ, թերի ձևակերպված կամ հայերեն չգրված հարցումները քննարկման առարկա չեն դառնա:

Այս կայքը ստեղծվել և թարմացվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Արթիկի պետական քոլեջը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: