«Վոլյում գրուպ»

«Գրին ֆուդ»

«Լենտեքս» ՍՊԸ

«Սաստեքս» ՍՊԸ

«Արթիկի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ

«Արթիկի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ

Այս կայքը ստեղծվել և թարմացվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Արթիկի պետական քոլեջը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: